Nieuwe biografie over VVD-icoon Hans Wiegel verschenen

Thursday, October 1 2020, 11:17

DEN HAAG (PDC i) - Op donderdag 1 oktober verscheen Hans Wiegel, de biografie, geschreven door auteur Pieter Sijpersma. In dit boek beschrijft Sijpersma het lange politieke leven van Hans Wiegel, die in een periode van meer dan veertig jaar actief was in de Nederlandse politiek. De vooraanstaande VVD i'er had vanwege zijn retorische talent, zijn gevatheid en zijn vermogen om gecompliceerde onderwerpen terug te brengen tot de essentie een grote aanhang. In de biografie, die welgeteld 784 pagina's beslaat, wordt hier uitvoerig op ingegaan.

In 1967 trad Wiegel als 25-jarige toe tot de Tweede Kamer i, op dat moment als het jongste Kamerlid ooit. In de periode 1971-1982 was hij bovendien partijleider van de VVD. Hij voerde in de periode 1973-1977 stevige oppositie tegen het kabinet-Den Uyl i. Uit die periode stamt dan ook zijn befaamde uitspraak "Sinterklaas bestaat. Hij zit daar!" (daarbij wijzend op Den Uyl i) toen Wiegel kritiek had op het financiële beleid. Vervolgens, in 1977, trad Wiegel zelf toe tot het kabinet-Van Agt I i als minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Later keerde hij terug in de Tweede Kamer, werd hij Commissaris van de Koningin i in Friesland en zetelde hij vijf jaren in de Eerste Kamer i. Als Eerste Kamerlid vergaarde hij vooral beroemdheid door zijn rol in het blokkeren van het correctief referendum, in de naar hem vernoemde 'Nacht van Wiegel' i.

Wiegel, tegenwoordig woonachtig in Friesland, geeft nog met enige regelmaat zijn mening over de landelijke politiek, en over de VVD in het bijzonder, in columns en televisie-optredens. Het eerste exemplaar van zijn biografie wordt overhandigd aan Mark Rutte i, de huidig partijleider van de VVD.

Bestellen: