Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 24 september 2020 - EU monitor

EU monitor
Monday, October 26, 2020
calendar

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) - 24 september 2020

Thursday, September 24 2020

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Besluiten bij: 35421 - Wijziging Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een opt-in-systeem voor telemarketing

Besluiten bij: 35502 - Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen

Besluiten bij: 35467 - Implementatie EU richtlijn 2019/1 m.b.t. het toekennen van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor betere handhaving

Besluiten bij: 35570 XIII - Vaststelling begroting Economische Zaken en Klimaat 2021

Besluiten bij: 35570 XIX - Vaststelling begroting Nationaal Groeifonds 2021

Besluiten bij: 29023 - Voorzienings- en leveringszekerheid energie

Besluiten bij: 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Besluiten bij: 32645 - Kernenergie

Besluiten bij: 35092 - Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee)

Besluiten bij: 31239 - Stimulering duurzame energieproductie

Besluiten bij: 35377 - EU-voorstel: Mededeling van de Commissie over de Europese Green Deal COM(2019)640

Besluiten bij: 33009 - Rapport innovatiebeleid

Besluiten bij: 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen

Besluiten bij: 30991 - Beleidsdoorlichting Economische Zaken en Klimaat

Besluiten bij: 32637 - Bedrijfslevenbeleid

Besluiten bij: 35563 - Initiatiefnota over “De ruggengraat voor goedkope en schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst”

Besluiten bij: 32849 - Mijnbouw

Besluiten bij: 33529 - Gaswinning

Besluiten bij: 29684 - Waddenzeebeleid

Overige besluiten: