​​​​​​​CDA: Ook Europese zwarte lijst nodig voor bedrijven die weigeren mee te werken aan verwijderen kinderporno - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 22, 2020
calendar

​​​​​​​CDA: Ook Europese zwarte lijst nodig voor bedrijven die weigeren mee te werken aan verwijderen kinderporno

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Thursday, September 17 2020.

Jeroen Lenaers (CDA) heeft in het Europees Parlement opgeroepen om ICT-bedrijven die geen actie ondernemen tegen kinderporno op hun servers, op een zwarte lijst te zetten. “Kinderporno moet zo snel mogelijk ontdekt, gerapporteerd en verwijderd worden en daarbij spelen hostingbedrijven een belangrijke rol. Of ze nu willen of niet, we moeten ze daartoe dwingen. Dat gaat met regels én met naming en shaming." Onder leiding van minister Ferd Grapperhaus is de aanpak van kindermisbruik in Nederland ondertussen stevig opgeschroefd en gaat er binnenkort een zwarte lijst gepubliceerd worden met bedrijven die niet meewerken. Lenaers: "Gezien de snelheid waarmee data grensoverschrijdend verplaatst kan worden is het cruciaal om zo’n lijst Europa-breed te laten werken.”

Er is een zeer grote stijging van het aantal meldingen van online kindermisbruik in Europa. Tussen 2010 en 2019 zijn het aantal meldingen gestegen van 23.000 naar 725.000 “Ik word er kotsmisselijk van dat er mensen zijn in deze wereld die er lol aan beleven of geld aan verdienen om kinderen te misbruiken. Dat dit misbruik alleen maar toeneemt, is onbegrijpelijk en absoluut onaanvaardbaar. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om dit tegen te gaan” aldus Lenaers.

De Europese Commissie heeft vóór de zomer haar plannen gepresenteerd om kindermisbruik te bestrijden, maar Lenaers wijst er op dat er ook in landen zelf nog werk aan de winkel is. “Ik ben blij met de urgentie die de Europese Commissie heeft getoond. Die urgentie mis ik bij de lidstaten. Het is schandalig dat er tegen 23 van de 27 lidstaten inbreukprocedures lopen voor het niet implementeren van wetgeving uit nota bene 2011”. Deze richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen was het eerste uitgebreide rechtsinstrument van de EU dat minimumvoorschriften vaststelde op strafbare feiten en sancties op het gebied van seksueel misbruik, het seksuele uitbuiting van kinderen en het maken en verspreiden van kinderporno.