35574 NL - wetsvoorstel
Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 september 2020 ingediend door de staatssecretaris van Financiën, Van Huffelen i.

 

Voorstel voor het wijzigen van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten om de toekenning en eventuele terugvordering van de kinderopvangtoeslag te verbeteren.

Het wetsvoorstel maakt deel uit van het pakket Belastingplan 2021. (Zie de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Belastingplan 2021.)

1.

Volledige titel

Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enkele andere wetten met het oog op verbetering van de uitvoerbaarheid van toeslagen (Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en vijf amendementen ingediend.

3.

Documenten

(106 stuks)

2 15 september 2020, voorstel van wet, nr. 2     KST355742
Voorstel van wet
 
2 15 september 2020, memorie van toelichting, nr. 3     KST355743
Memorie van toelichting
 
2 16 september 2020, koninklijke boodschap, nr. 1     KST355741
Koninklijke boodschap
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.