Troonrede 2020: koning benadrukt belang van Europese samenwerking

Tuesday, September 15 2020, 13:47

DEN HAAG (PDC i) - In de troonrede heeft koning Willem-Alexander het belang benadrukt van Europese samenwerking. In een troonrede die in het teken stond van de coronacrisis en 75 jaar vrijheid werd ook veel aandacht besteed aan de rol van Nederland binnen de EU.

De koning stelde dat de Nederlandse inbedding in de EU i aan de basis staat van de nationale welvaart, rechtszekerheid en veiligheid. Hij ging in op de intensieve samenwerking met andere Europese landen om de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een coronavaccin te versnellen.

Ook had hij aandacht voor het Europese herstelfonds. Hiermee kunnen EU-lidstaten op de korte termijn beter de gevolgen van de coronacrisis opvangen en op de lange termijn werken aan structurele economische hervormingen. De koning zei: "Corona leert ons dat we ook internationaal samen sterker staan in een crisis als deze."

In de troonrede werd wel erkend dat Europese samenwerking vaak gepaard gaat met stevige discussies. Dit kon soms ook leiden tot de uitvergroting van de verschillen tussen de landen. Maar, benadrukte de koning: "Toch brengen de overeenkomsten en de gedeelde belangen de lidstaten altijd weer bij elkaar."

Bron: Rijksoverheid