Oud-minister Louw de Graaf overleden - EU monitor

EU monitor
Friday, September 25, 2020
calendar

Oud-minister Louw de Graaf overleden

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Thursday, July 23 2020.

Het CDA is bedroefd door het overlijden van oud-minister Louw de Graaf. De loopbaan van Louw de Graaf stond volledig in het teken van sociale zaken. Hij was tussen 1977 en 1989 staatssecretaris en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in meerdere kabinetten, onder premiers Van Agt en Lubbers, en meermaals Tweede Kamerlid.

De Graaf stond bekend als een deskundig politicus met een groot verantwoordelijkheidsgevoel die altijd positief in het leven stond. Het CDA is Louw de Graaf zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons land en voor onze partij betekend heeft.

Het CDA wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind en allen die van hem houden veel sterkte en Gods troost bij het dragen van dit verlies.

Hugo de Jonge

Politiek leider CDA, vicepremier

Rutger Ploum

Partijvoorzitter CDA

Pieter Heerma

Fractievoorzitter CDA Tweede Kamerfractie