CDA: uitstoot van auto’s en busjes nauwkeurig meten

Source: E.M.R. (Esther) de Lange i, published on Wednesday, July 15 2020, 15:30.

De milieucommissie in het Europees Parlement heeft ingestemd met het rapport over de typegoedkeuring van voertuigen bij het testen van uitstoot op de weg. Rapporteur voor het Europees Parlement Esther de Lange is tevreden met de uitkomst: “Door deze Europese wetgeving wordt de daadwerkelijke uitstoot van voertuigen op de weg steeds nauwkeuriger gemeten en gaan de grote verschillen tussen de tests in het lab en de echte uitstoot tijdens het rijden tot het verleden behoren.”

Elke nieuwe auto die in Europa verkocht wordt moet voldoen aan de zogenaamde Euronormen: strenge milieueisen om de uitstoot van verontreinigende stoffen zoals stikstofoxides en fijnstof sterk te verlagen. In eerste instantie werd de uitstoot van deze stoffen getest in een laboratorium-opstelling: onder zeer stabiele omstandigheden, die niet overeenkomen met echt rijden op de weg en die daardoor te rooskleurige resultaten opleverden. Bij de overstap naar tests die worden uitgevoerd op de weg deed zich echter het probleem voor dat de mobiele testapparaten minder precies zijn dan die in het lab. De Europese Commissie stelde daarom voor zogenoemde “conformiteitsfactoren” vast te stellen om dit verschil in testnauwkeurigheid tijdens reële rijomstandigheden op te vangen.

Het rapport van De Lange wil dat de huidige conformiteitsfactor jaarlijks wordt verlaagd op basis van wetenschappelijke analyses door het Europees onderzoekscentrum (Joint Research Centre), te beginnen met een herziening van 1,43 naar 1,32. Ook wordt de Commissie verzocht om uiterlijk in juni 2021 strengere eisen vast te stellen voor de draagbare meetapparatuur die voor de RDE-tests moet worden gebruikt.

Tijdens de plenaire sessie in september zal het gehele Europarlement stemmen over het rapport van De Lange, waarna de onderhandelingen met de lidstaten van start kunnen gaan.

print