Het pensioenakkoord: een eerlijker pensioen - EU monitor

EU monitor
Friday, January 15, 2021
calendar

Het pensioenakkoord: een eerlijker pensioen

Source: Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) i, published on Monday, July 6 2020.

Na het CNV heeft nu ook de FNV ‘ja’ gezegd tegen het nieuwe pensioenakkoord. Er is tien jaar lang over het pensioenstelsel gediscussieerd. Het huidige systeem is namelijk vastgelopen en veel mensen zijn ontevreden. Nu de vakbonden ook groen licht hebben gegeven, is er een definitief akkoord om dit op te lossen. Wat gaat er veranderen?

  • Het pensioen wordt veel persoonlijker en begrijpelijker: iedereen kan precies zien hoeveel geld er voor hem of haar in de pot zit. Pensioenfondsen hoeven geen hoge buffers meer op te bouwen en de rekenrente verdwijnt. De hoogte van het pensioen hangt af van de beleggingsresultaten. Er wordt sneller geïndexeerd als het fonds goede resultaten haalt. En als het tegenzit wordt er ook sneller gekort.
  • Daarnaast stijgt de AOW-leeftijd minder snel, kunnen per sector afspraken gemaakt worden voor mensen met zware beroepen en worden onnodige kortingen ook dit jaar voorkomen.
  • De komende tijd gaat het kabinet de wetgeving maken die bij het akkoord hoort. Daarna gaan alle pensioenfondsen en verzekeraars over naar het nieuwe systeem. De afspraak is daarbij dat er geen groepen (werkenden of gepensioneerden) op achteruit gaan.
  • De VVD vindt dat er goede afspraken zijn gemaakt die het pensioen eerlijker maken. Het kabinet moet er nu met de werkgevers en de vakbonden voor zorgen dat de afspraken goed worden uitgevoerd.