Tweede Kamer stemt in met grondwetsherzieningen (eerste lezing)

Wednesday, June 3 2020, 7:42

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer stemde gisteren in met drie wetsvoorstellen tot grondwetsherziening in eerste lezing. Het betreft de instelling van een kiescollege voor niet-ingezetenen bij de Eerste Kamerverkiezing, het in tijd begrenzen van de afhandeling van de tweede lezing van Grondwetsvoorstellen en het vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt.

Tegenstemmers waren er bij het wetsvoorstel over het kiescollege, waar PVV, Partij voor de Dieren en SGP tegen stemden. De Partij voor de Dieren stemde (als enige) tegen de wijziging van de herzieningsprocedure voor grondwetswijziging.

De parlementaire behandeling vond op 25 mei in een wetgevingsoverleg plaats. Er zijn geen moties of amendementen in stemming gebracht. Een amendement van GroenLinks om de Tweede Kamer de mogelijkheid te geven de termijn voor afhandeling van de tweede lezing te verlengen, werd ingetrokken.

Bron: verslag Tweede Kamervergadering 2 juni