50PLUS-bestuur stapt op

Sunday, April 26 2020, 12:58

DEN HAAG (PDC i) - Geert Dales i stapt op als voorzitter van 50PLUS. Dat maakte hij in het programma Buitenhof bekend. Ook de andere bestuursleden treden terug. In de partij is een conflict ontstaan over de besluitvorming. Het bestuur wilde alle leden digitaal raadplegen over voorbereiding van de verkiezingen, nu het houden van een congres onmogelijk is. Daartegen kwam verzet vanuit onder meer de provinciale afdelingen.

In het conflict kwamen Tweede en Eerste Kamerfracties tegenover het bestuur en Dales te staan. Alleen partijleider Henk Krol i steunde het voorstel voor een algemene digitale ledenraadpleging. Op de achtergrond speelt de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer mee en de mogelijke kandidatuur van Dales daarvoor.

De provinciale bestuurders willen het voortouw nemen om tot een interim-bestuur te komen. Ook daarbij speelt de vraag of alle leden daarbij (digitaal) betrokken moeten worden.

Bron: Trouw, website 50PLUS