CDA: Europees Solidariteitspact maakt economie en onderwijs crisisproof

Source: E.M.R. (Esther) de Lange i, published on Tuesday, April 7 2020, 20:11.

Het CDA komt in het Europees Parlement met het Europees Solidariteitspact, een ambitieus pakket voorstellen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Daarbij wordt zowel ingezet op medische als economische samenwerking, om zo de hele Europese Unie er weer snel bovenop te krijgen. CDA-delegatieleider Esther de Lange heeft als vicevoorzitter van de grootste fractie, de Europese Volkspartij, de pen gevoerd over dit pakket.

De Lange: “Wanneer in heel Europa families zich zorgen maken over hun naasten en ondernemers zich het hoofd breken over de toekomst van hun bedrijf, moet de Europese Unie er staan. Dat betekent dat we nu die regels die een goede aanpak in de weg staan buiten werking zetten en dat we de komende maanden keihard werken aan duurzaam economisch herstel. We pleiten daarom voor een verbod op medische exportverboden binnen de EU, structureel meer geld naar medisch onderzoek, en duidelijkheid voor grens- en seizoenarbeiders die nu broodnodig zijn voor onze economie.”

Voor de financiering van het herstel kijkt de EVP-fractie naar direct beschikbare middelen die een aanvulling kunnen zijn op de nationale steunprogramma’s, bijvoorbeeld vanuit de lopende Europese begroting, het bestaande Europees Stabiliteitsmechanisme of vanuit het Nederlandse voorstel voor een Europees Coronavirus Solidariteitsfonds. Ook doet ze een moreel appèl op de regeringen. De Lange: “Overheden moeten juist nu het goede voorbeeld geven en openstaande rekeningen zo snel mogelijk betalen. Daarom bepleiten we dat de regeringen binnen 7 dagen hun betalingen doen, zodat het MKB zonder onnodig te lenen cash in handen krijgt.” De EVP-fractie voorziet in het Europees Solidariteitspact geen Eurobonds.

Ook op het gebied van (thuis)onderwijs moeten we volgens de EVP lessen trekken uit deze crisis. De Lange: “Nog nooit hebben zoveel kinderen tegelijkertijd geen school gehad. Terwijl leraren met minimale middelen zo goed mogelijk het lesprogramma aanbieden, blijken er op veel plekken in Europa geen platforms, infrastructuur of ideeën voor handen te zijn voor thuisonderwijs en zitten veel ouders met de handen in het haar. Daarom vragen we de Commissie in de toekomst een Europees platform voor online onderwijs te ontwikkelen dat leraren kan helpen hun lesstof digitaal aan te bieden en ideeën uit te wisselen.”

Het Europees Solidariteitspact wordt ondersteund door de volledige fractie van de Europese Volkspartij, met 187 leden uit alle 27 lidstaten de grootste fractie in het Europees Parlement.

print