Europese Commissie wil meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis - EU monitor

EU monitor
Saturday, January 23, 2021
calendar

Europese Commissie wil meerjarenbegroting verhogen in de strijd tegen de coronacrisis

Monday, March 30 2020, 10:37

DEN HAAG (PDC i) - Commissievoorzitter Von der Leyen i wil het Europees Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 i een grotere rol laten spelen bij het bestrijden van de coronacrisis. Zij stelt dat het MFK eraan kan bijdragen de verschillen tussen rijkere en armere landen in de EU i te verkleinen.

Von der Leyen denkt dat het MFK een grote rol kan spelen bij het helpen van landen die het meest geraakt zijn door de coronacrisis. Op deze manier wil zij een economische crisis bestrijden. De afgelopen tijd zijn er verschillen van inzicht ontstaan tussen de lidstaten over de vraag hoe de crisis te bestrijden. Daarbij zou het MFK en met name het onderdeel cohesie een grotere rol moeten spelen. Cohesie i omvat een derde van het MFK, en streeft ernaar de kloof tussen rijke en arme EU-lidstaten te verkleinen.

De Commissie zal voorstellen het bedrag van het MFK te verhogen. Daarnaast zal het aandeel van het regionaal beleid i in het MFK groter worden.

Bron: POLITICO