CDA: Tabaksproducten sneller uit supermarkt - EU monitor

EU monitor
Saturday, March 28, 2020
calendar

CDA: Tabaksproducten sneller uit supermarkt

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Friday, February 21 2020.

Het CDA wil maatregelen treffen om de verkoop van tabaksproducten verder af te bouwen. Tweede Kamerlid Anne Kuik heeft de staatssecretaris donderdag opgeroepen om hierover met supermarkten in gesprek te gaan. Kuik: ‘Geen enkele ouder wil dat zijn of haar kind gaat roken. Jaarlijks sterven er zo’n 20.000 mensen door de gevolgen. Het is een verslavend product, waar je niet zomaar mee kan stoppen.’

In het preventieakkoord is afgesproken dat het aantal verkooppunten, zoals supermarkten en benzinestations, worden teruggebracht. Maar in plaats van een daling, constateert Kuik juist dat er steeds meer supermarkten - en daarmee verkooppunten - bij lijken te komen. Daarom moeten er nieuwe maatregelen worden genomen.

Het CDA blijft stappen zetten naar een rookvrije generatie. ‘Uiteindelijk willen we dat tabaksproducten alleen nog maar in speciaalzaken worden verkocht’, aldus Kuik. Een ruime meerderheid in de Kamer steunt het voorstel van de CDA’er.