Multinationals niet boven mens en milieu

Source: A.M. (Agnes) Jongerius i, published on Wednesday, February 12 2020, 3:09.

Vandaag stemden we in het Europees Parlement over het handels- en investeringsverdrag met Vietnam. Hier hebben we vandaag tegen gestemd om een aantal redenen. Zo maken wij ons zorgen over de positie van vakbonden, milieuorganisaties en mensenrechtenactivisten in Vietnam.

Vietnam is geen democratie zoals we dat in Europa kennen, de Communistische Partij van Vietnam heeft alle macht heeft als enige politieke partij. Ondanks dat ze veel hervormingen hebben doorgemaakt, blijven ze op een aantal punten flink achterlopen. Zo worden mensenrechtenactivisten vervolgd en staan onafhankelijke vakbonden onder druk.

De PvdA is voor eerlijke handel die bijdraagt aan het tegengaan van wereldwijde ongelijkheid en met respect voor het milieu. De verdragen met Vietnam hebben geen bindende hoofdstukken als het gaat om duurzame ontwikkeling. Dat houdt in dat milieu en mens het zal verliezen van de economisch belangen. In tijden dat een klimaat noodsituatie is uitgeroepen, moeten we milieurechten nu echt op gelijke voet zetten. Daarom konden we niet instemmen met dit verdrag, dat winstbejag boven mens en milieu stelt.

In tijden dat een klimaat noodsituatie is uitgeroepen, moeten we milieurechten nu echt op gelijke voet zetten

Investeringsbescherming kan op zichzelf nodig zijn, maar daarbij moeten de belangen rondom arbeid en milieu moeten minstens zo goed beschermd worden als de belangen van multinationals. Zo heeft de Eurodelegatie, met haar stem, druk blijven uitoefenen voor het bewerkstelligen van openbare multilaterale geschillenbeslechting in handelsverdragen als het aankomt op investeringsbescherming die gelijke toegang en bescherming biedt voor maatschappelijke belangen. Wij blijven ons uitspreken tegen systemen als ISDS en ICS. De positie en rechten van werknemers en het milieu minstens zo goed worden verankerd als die van multinationals.

Tijdens de onderhandelingen ratificeerde Vietnam een van de ILO-conventies en liet daarnaast enkele politieke gevangenen vrij. Dit deden ze onder de druk van de onderhandelingen. Daarom moet de EU nu geen boter bij de vis doen. Alle ILO-conventies moeten door Vietnam geratificeerd worden en alle politieke gevangen moeten worden vrijgelaten, voor we instemmen met dit verdrag.