Ronald van Raak - Democratie is ook een oefening in tucht

Source: A.A.G.M. (Ronald) van Raak i, published on Friday, February 7 2020, 12:03.
Auteur:
Ronald van Raak
Onze parlementaire democratie had in de jaren dertig weinig vrienden. De katholieke voorman Romme was niet erg enthousiast over het algemeen kiesrecht, hij zag liever een grotere rol weggelegd voor de Koningin. Troelstra, leider van de sociaaldemocraten, had plannen om het parlementaire stelsel te vervangen door meer inspraak van arbeiders ...

Lees verder (u wordt doorgeleid naar de originele website)