Europese Raad 20 en 21 februari 2020 - EU monitor

EU monitor
Friday, July 3, 2020
calendar

Europese Raad 20 en 21 februari 2020

Source: Europa Nu.
Europese Raad
Bron: The Council of the European Union

Op 20 en 21 februari 2020 was er een extra bijeenkomst van de Europese Raad i. Deze stond in het teken van de meerjarenbegroting i van de Europese Unie voor de periode 2021-2027. De Top eindigde in een teleurstelling: voorzitter Michel i brak de Top voortijdig af omdat de verschillen tussen standpunten van EU-landen te groot zijn. Een akkoord over het meerjarig financieel kader is nog zeer ver weg.

Bij de top waren alle regeringsleiders/staatshoofden van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter i, de voorzitter van de Europese Commissie i en de Hoge Vertegenwoordiger i voor een sterker Europa in de wereld aanwezig.

De lidstaten van de EU i onderhandelen al geruime tijd over het Europees financieel kader voor 2021-2027, maar er is nog altijd geen overeenstemming bereikt. Factoren die meespelen zijn het vertrek van de Britten uit de EU i, wat leidt tot een tekort van zo'n 12 miljard euro per jaar, en de financiering van de Green Deal i.

1.

MFK 2021-2027

De meerjarenbegroting van de EU voor 2021-2017

Het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (MFK) is het akkoord waarin de begroting van de Europese Unie voor een periode van zeven jaar op hoofdlijnen wordt vastgesteld. De EU legt in deze meerjarenbegroting vast wat de hoogte van het budget van de EU is, waar het geld aan uitgegeven wordt en hoeveel iedere lidstaat moet bijdragen.

In het eerste voorstel van de Europese Commissie i kwam de meerjarenbegroting in totaal uit op een bedrag van 1.135 miljard euro. Dat is 1,11 procent van het BNP van 27 EU-lidstaten, 0,11 procentpunt hoger dan het vorige meerjarenbudget i. Het plan kreeg kritiek van verschillende Europese lidstaten. In een compromisvoorstel van de Commissie kwam het budget uit op 1.095 miljard euro, 1,07 procent van het BNP van de lidstaten.

Nieuw voorstel

Door de uitbraak van het coronavirus is de economische situatie in Europa ingrijpend veranderd. De Europese Commissie heeft eind mei 2020 een nieuw voorstel ingediend. In het nieuwe plan komt de meerjarenbegroting uit op 1.100 miljard euro. De begroting is gekoppeld aan een groot Europees herstelfonds i voor lidstaten die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.