Vicepremier Hugo de Jonge op bezoek - EU monitor

EU monitor
Sunday, August 9, 2020
calendar

Vicepremier Hugo de Jonge op bezoek

Source: J.J.M. (Jeroen) Lenaers i, published on Friday, January 17 2020.

Gisteren kwam ook onze eigen minister en vicepremier Hugo de Jonge op bezoek in Straatsburg. Hij is bezig met een plan om de Europese regels voor aanbestedingen in de zorg en het sociale domein te versoepelen. We zien dat in Nederland veel gemeentes last hebben van de bureaucratie die zo’n Europese aanbesteding met zich meebrengt, terwijl er niet eens een grensoverschrijdende markt bestaat voor deze taken. En dat is logisch, want zaken als jeugdzorg of ouderenzorg wil je dichtbij huis organiseren, en dat vereist maatwerk. Hugo de Jonge hield dan ook een pleidooi voor minder administratieve lasten. Minder markt, en meer samenwerking in de zorg. Samen met de minister zullen we ons de komende tijd gaan inzetten om die uitdaging te realiseren!