Heerma: verplichte maatschappelijke diensttijd voor probleemjongeren - EU monitor

EU monitor
Thursday, September 24, 2020
calendar

Heerma: verplichte maatschappelijke diensttijd voor probleemjongeren

Source: Christen-Democratisch Appèl (CDA) i, published on Friday, January 24 2020.

Er zou voor leerplichtige probleemjongeren die voortijdig school verlaten een verplichte maatschappelijke diensttijd moeten komen. Dat idee lanceerde Pieter Heerma deze week.

De regering is bezig met de invoering van een vrijwillige maatschappelijke diensttijd, maar dat is volgens Heerma voor deze jongeren geen oplossing. Jongeren die betrokken raken bij drugscriminaliteit of geweldsincidenten zijn volgens hem meer gebaat bij een verplichte maatschappelijke diensttijd. “Ik wil deze probleemjongeren een alternatieve kans bieden. Voor sommige jongeren is er namelijk geen alternatief. Als je ziet hoe het misgaat met een deel van onze jeugd, dan zal je daar als samenleving iets anders tegenover moeten stellen."

Klik hier voor een filmpje.