Informele bijeenkomst migratieministers in Zagreb - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

Informele bijeenkomst migratieministers in Zagreb

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Tuesday, January 21 2020.

Justitie & Veiligheid

Op woensdag 22 januari voert de commissie voor Justitie en Veiligheid een algemeen overleg met de bewindspersonen van het gelijknamige ministerie. Met de Europese Commissie i nog in de opstartfase, gebruikt het Kroatisch voorzitterschap de eerste informele JBZ-Raad van dit jaar om vooruit te blikken op het migratiebeleid in de periode 2020-2024. Medio maart zal de JBZ-Raad richtsnoeren aannemen die later die maand bekrachtigd zullen worden door de Europese regeringsleiders i. Met deze richtsnoeren sturen de lidstaten op de plannen die de Europese Commissie schrijft. Op het terrein van asiel en migratie zullen de ambities vooral worden geconcretiseerd in het ergens komend half jaar verwachte migratiepact. In Zagreb zal de discussie vooral over dat pact gaan. Verder vraagt Kroatië i aandacht voor de goede uitvoering van twee grote projecten die op stapel staan: de uitbreiding van Frontex i naar 10.000 manschappen en de invoering van interoperabele databanken.

  • 22/01: Algemeen overleg informele JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020