Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety/Committee on Economic and Monetary Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 20, 2020
calendar

Meeting: Committee on the Environment, Public Health and Food Safety/Committee on Economic and Monetary Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés

9.00 - 9.15 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 21 oktober 2019 PV - PE642.974v01-00

*** Stemming ***

 • 4. 
  Totstandbrenging van een raamwerk om duurzame beleggingen te bevorderen

CJ36/9/01578

***I 2018/0178(COD) COM(2018)0353 - C8-0207/2018

 

Rapporteurs:

 

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Sirpa Pietikäinen (PPE)

 

Bevoegd:

 

ECON, ENVI

   

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

*** Einde stemming ***

 • 5. 
  Rondvraag

1.

Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON)

The Parlimentary Committee on Economic and Monetary Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The economic and monetary policies of the Union, the functioning of Economic and Monetary Union and the European monetary and financial system (including relations with the relevant institutions or organisations)

2.

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (ENVI)

The Parliamentary Committee on Environment, Public Health and Food Safety is responsible for:

3.

Relevant EU dossiers

4.

More about...

5.

More info