COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Education, Youth, Culture and Sport), Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 9, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (Education, Youth, Culture and Sport), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date February 20, 2020
city Brussels, Belgium
organisation Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 20 februari 2020 (OR. en)

5925/1/20 REV 1

OJ CONS 10 EDUC 32 JEUN 4

CULT 11 AUDIO 5 SPORT 4

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport)

Lexgebouw, Brussel

20 februari 2020 (10.00)

VOORLOPIGE AGENDA - HERZIENE VERSIE NR. 1

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten
  • a) 
   Niet-wetgeving 5928/20 + COR 1
  • b) 
   Wetgeving (openbare beraadslaging overeenkomstig 5929/20 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese

   Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Resolutie over onderwijs en opleiding in het Europees Semester 5536/20

  Vaststelling

 • 4. 
  Braincirculation – een drijvende kracht voor de Europese 5512/20

  onderwijsruimte Oriënterend debat

Diversen

 • 5. 
  Het strategisch kader voor Europese samenwerking op het 5533/20 gebied van onderwijs en opleiding na 2020

  Informatie van het voorzitterschap

  Openbaar debat op voorstel van het voorzitterschap (artikel 8, lid 2, van het reglement van

  orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS)

The Council configuration on Education, Youth, Culture and Sports (EYC) consists of the Ministers (or State Secretaries) of Education, Youth and/or Culture and Sports.

In the Council of the European Union, the ministers from the EU Member States take a joint decision on the policy to be implemented within the EU. The Council is supported by the Committee of Permanent Representatives, which prepares decisions and guards the implementation and adherence of the decisions monitored by the Council.

3.

More about...