COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Affairs), Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 19, 2020
calendar

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION (General Affairs), Brussels

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 28, 2020
city Brussels, Belgium
organisation General Affairs Council (GAC) i

Raad van de Europese Unie

Brussel, 27 januari 2020 (OR. en)

5449/1/20 REV 1

OJ CONS 5

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

28 januari 2020 (11.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5451/20

  Niet-wetgeving

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap
 • 4. 
  Conferentie over de toekomst van Europa 5547/20

  Gedachtewisseling

 • 5. 
  Diversen

  Openbaar debat (artikel 8, lid 3, van het reglement van orde van de Raad)

1.

Officiële agenda


2.

General Affairs Council (GAC)

The General Affairs Council (GAC) consists of the Ministers of Foreign Affairs of the Member States of the European Union. The Council covers topics that affect more than one policy area; for example negotiations on enlargement, negotiations on the multi-annual financial framework and the preparation of institutional and administrative matters.

This Council prepares - along with the president of the European Council and with the European Commission - the meetings of the European Council. This Council deals with matters it is entrusted to by the European Council. GAC also coordinates work on policies by the other council formations.

3.

More about...