Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 18 december 2019 - EU monitor

EU monitor
Thursday, October 1, 2020
calendar

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - 18 december 2019

Friday, December 20 2019

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Besluiten bij: 35300 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020

Besluiten bij: 35299 - Verzamelwet VWS 20XX

Besluiten bij: 35356 - Goedkeuring en uitvoering van het Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten

Besluiten bij: 24170 - Gehandicaptenbeleid

Besluiten bij: 25295 - Infectieziektenbestrijding

Besluiten bij: 29689 - Herziening Zorgstelsel

Besluiten bij: 25424 - Geestelijke gezondheidszorg

Besluiten bij: 23235 - Thuiszorg en wijkverpleging

Besluiten bij: 29247 - Acute zorg

Besluiten bij: 24077 - Drugbeleid

Besluiten bij: 34104 - Langdurige zorg

Besluiten bij: 31016 - Ziekenhuiszorg

Besluiten bij: 29538 - Zorg en maatschappelijke ondersteuning

Besluiten bij: 32793 - Preventief gezondheidsbeleid

Besluiten bij: 26991 - Voedselveiligheid

Besluiten bij: 29325 - Maatschappelijke Opvang

Besluiten bij: 32620 - Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Besluiten bij: 32805 - Hulpmiddelenbeleid in de gezondheidszorg

Besluiten bij: 32864 - Academische zorg

Besluiten bij: 29282 - Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector

Besluiten bij: 34477 - Rapportage sociaal domein

Besluiten bij: 29477 - Geneesmiddelenbeleid

Besluiten bij: 31293 - Primair Onderwijs

Besluiten bij: 32279 - Zorg rond zwangerschap en geboorte

Besluiten bij: 28828 - Fraudebestrijding in de zorg

Besluiten bij: 31765 - Kwaliteit van zorg

Besluiten bij: 31532 - Voedingsbeleid

Besluiten bij: 27529 - Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

Besluiten bij: 32011 - Tabaksbeleid

Besluiten bij: 34990 - Medische ethiek

Besluiten bij: 25657 - Persoonsgebonden Budgetten (PGB's)

Overige besluiten: