Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Thursday, August 13, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Strasbourg

Winston Churchillgebouw (WIC)
date January 13, 2020 19:00 - 20:00
city Strasbourg, France
location Winston Churchill building (WIC) Show location
room WIC200
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

19.00 - 20.00 uur

Straatsburg

Zaal: Winston Churchill (200)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

19.00 - 19.20 uur

 • 3. 
  Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

LIBE/9/01249

***I 2018/0152(COD) COM(2018)0302 - C8-0185/2018

 

Rapporteur:

 

Paulo Rangel (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

19.20 - 20.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

LIBE/9/00813

2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] - C9-0093/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.090v01-00

AM - PE644.917v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.866v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

LIBE/9/00823

2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] - C9-0083/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.086v01-00

AM - PE644.912v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.924v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 6. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

LIBE/9/00836

2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] - C9-0077/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.082v01-00

AM - PE644.902v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.864v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

LIBE/9/00852

2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] - C9-0069/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.085v01-00

AM - PE644.911v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.922v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 8. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

LIBE/9/00783

2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] - C9-0092/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.084v01-00

AM - PE644.910v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.874v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 9. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

LIBE/9/00880

2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] - C9-0058/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.078v01-00

AM - PE644.908v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.834v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 10. 
  Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

LIBE/9/00862

2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] - C9-0063/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.087v01-00

AM - PE644.913v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.879v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

LIBE/9/00834

2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] - C9-0078/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.088v01-00

AM - PE644.914v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.855v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 12. 
  Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

LIBE/9/00785

2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] - C9-0091/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.080v01-00

AM - PE644.906v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.869v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 13. 
  Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

LIBE/9/00865

2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] - C9-0064/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.083v01-00

AM - PE644.909v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.918v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 14. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

LIBE/9/01036

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Roberta Metsola (PPE)

PA - PE643.089v01-00

AM - PE644.915v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 15. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info