Asia-Europe Meeting Foreign Ministers’ Meeting, Madrid - EU monitor

EU monitor
Friday, August 14, 2020
calendar

Asia-Europe Meeting Foreign Ministers’ Meeting, Madrid

Madrid, Het Palacio de Comunicaciones aan het Plaza de Cibeles.
date December 16, 2019 16:32
city Madrid, Spain
location Madrid, Spain (16h00-16h30) Show location
station EbS
attending S.A. (Stef) Blok i, J. (Josep) Borrell Fontelles i et al.
organisation European Commission (EC) i

Voornaamste agendapunten

De 14e bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken van Azië en Europa vindt plaats in Madrid, Spanje, op 15 en 16 december.

Het evenement brengt de ministers van Buitenlandse Zaken van Europese en Aziatische landen bijeen onder het thema "Azië en Europa: samen voor effectief multilateralisme".

De bijeenkomst wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger van de EU voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid Josep Borrell.

De ministers van Buitenlandse Zaken zullen van gedachten wisselen over de vraag hoe de samenwerking op een groot aantal gebieden kan worden versterkt, met bijzondere aandacht voor de volgende centrale thema’s:

  • mondiale vraagstukken: de duurzameontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN, klimaatverandering en zwerfvuil op zee
  • regionale vraagstukken en uitdagingen op het gebied van veiligheid: terrorisme, maritieme beveiliging en cyber- en informatie- en communicatietechnologie;
  • gendergelijkheid en empowerment:vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling
  • duurzame connectiviteit

Op 16 december wordt aan het einde van de bijeenkomst (rond 15.45 uur) een persconferentie gehouden.

De ASEM in cijfers

De ASEM-partners vertegenwoordigen:

  • 55% van de wereldhandel
  • 60% van de wereldbevolking
  • 75% van het mondiale toerisme

Meer cijfers over de ASEM zijn te vinden in dit verslag van Eurostat:

Over de Ontmoeting Azië-Europa (ASEM)

De Ontmoeting Azië-Europa is een forum voor dialoog en samenwerking tussen Europa en Azië. De ASEM werd in 1996 opgericht en heeft tot doel de betrekkingen tussen beide continenten te versterken.

De ASEM brengt 53 partners bijeen, waaronder 51 Europese en Aziatische landen, de EU en het ASEAN-secretariaat.

De ASEM-top wordt om de 2 jaar beurtelings in Azië en Europa georganiseerd om de prioriteiten van het partnerschap vast te leggen. In de periode tussen de ASEM-toppen worden ministeriële bijeenkomsten georganiseerd, onder andere een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken.

Zie ook


1.

European Commission (EC)

The European Commission is the executive body of the EU and runs its day-to-day business. It is made up of the College of Commissioners, 27 European Commissioners, one for each member state, who are each responsible for one or several policy areas. In addition, the 'Commission' also refers to the entire administrative body that supports the Commissioners, consisting of the Directorates-General and the Services.

The European Commission is the sole EU body capable of proposing new legislation. The Commission also performs an oversight function, monitoring whether European legislation is properly implemented in the member states. In the event of non-compliance, the Commission can coerce a member state to comply by starting a legal procedure at the European Court of Justice.

2.

More about...