Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Strasbourg - EU monitor

EU monitor
Tuesday, August 4, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Strasbourg

Europees Parlement Straatsburg
date December 16, 2019 19:30 - 22:30
city Strasbourg, France
location Louise Weiss building (LOW) i Show location
room N1.4
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

19.30 - 22.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

ALLE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

19.30 - 21.00 uur

 • 3. 
  Gestructureerde dialoog met Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese manier van leven, Europese Commissie

LIBE/9/02009

 Gedachtewisseling

21.00 - 22.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Uiteenzetting van de conclusies van het voorzitterschap van de Raad over de evaluatie van de jaarlijkse dialoog over de rechtsstaat en uiteenzetting van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in de Raad met betrekking tot de situatie van de rechtsstaat in Hongarije

LIBE/9/02056

 Presentatie door Tytti Tuppurainen, minister van Buitenlandse Zaken, Finland

 • 5. 
  Stand van zaken met betrekking tot de situatie van de rechtsstaat in Polen in het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU

LIBE/9/02057

 Presentatie door Tytti Tuppurainen, minister van Europese Zaken, Finland

 Presentatie door Didier Reynders, Commissaris voor Jusitite, Europese Commissie

Eventueel

 • 6. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE naar Malta, 2 en 3 december 2019

LIBE/9/02058

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

 • 7. 
  Rondvraag
 • 8. 
  Volgende vergaderingen

 9 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

More about...

3.

More info