35352 NL - wetsvoorstel
Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 29 november 2019 ingediend door de regering.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs onvoldoende aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen, dat het daarom noodzakelijk is de doelstelling en uitgangspunten van het onderwijs ten aanzien van burgerschap te verduidelijken.

1.

Volledige titel

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden acht amendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(70 stuks)

2 29 november 2019, koninklijke boodschap, nr. 1     KST353521
Koninklijke boodschap
 
2 29 november 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST353522
Voorstel van wet
 
2 29 november 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST353523
Memorie van toelichting
 
2 10 december 2020, memorie van toelichting, 35671, nr. 3     KST356713
Memorie van toelichting - Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met aanpassingen op het gebied van de doorstroom van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs en wijziging van de stelselinrichting van doorstroomtoetsen en toetsen verbonden aan leerling- en onderwijsvolgsystemen in het basisonderwijs
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@parlementairemonitor.nl.