Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, April 9, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date February 20, 2020 09:00 - 17:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 4Q2
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 9 december 2019 PV - PE644.940v01-00

 21 november 2019 PV - PE644.743v01-00

 6-7 november 2019 PV - PE643.123v01-00

9.00 - 10.30 uur

 • 4. 
  De tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten

LIBE/9/02108

2019/2207(INI)

 

Rapporteur:

 

Javier Zarzalejos (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFCO -

(PPE)

 

 Uiteenzetting door dr. Wouter van Ballegooij, beleidsanalist, afdeling Europese Meerwaarde, en Ivana Kiendl Kristo, beleidsanalist, afdeling Evaluatie achteraf, directoraat-generaal Parlementaire Onderzoeksdiensten

 Uiteenzetting door de Commissie

 Uiteenzetting door de heer Francisco Jiménez-Villarejo, lid van het team voor instrumenten van justitiële samenwerking van Eurojust en nationaal lid voor Spanje

10.30 - 11.15 uur

 • 5. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE/DEVE/DROI naar het Global Refugee Forum van de VN in Genčve (Zwitserland), 15 t/m 18 december 2019

LIBE/9/02515

 Presentatie van het ontwerpverslag van het werkbezoek

11.15 - 12.15 uur

 • 6. 
  Situatie van de grondrechten in de Europese Unie - Jaarverslag voor de jaren 2018-2019

LIBE/9/02092

2019/2199(INI)

 

Rapporteur:

 

Clare Daly (GUE/NGL)

PR - PE646.996v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFCO -

Antonio Tajani (PPE)

PA - PE647.015v01-00

 

PETI -

Yana Toom (Renew)

PA - PE646.879v02-00

Standpunt in de vorm van amendementen:

 

FEMM -

Samira Rafaela (Renew)

 

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 25 februari 2020, 17.30 uur

12.15 - 12.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in het Verenigd Koninkrijk

LIBE/9/02162

 • 8. 
  2019/0819(CNS) 14247/2019 - C9-0198/2019
 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

14.00 - 17.30 uur

 • 9. 
  Hoorzitting over kunstmatige intelligentie in het strafrecht en de toepassing daarvan door de politie en justitie in strafzaken

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma)

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 16 maart 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 17 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info