Reactie Esther de Lange (CDA) op nieuwe Europese Commissie

Source: E.M.R. (Esther) de Lange i, published on Thursday, November 28 2019, 7:57.

Zojuist heeft het Europees Parlement voor de nieuwe Europese Commissie gestemd. CDA-delegatieleider Esther de Lange: “Nu kunnen we eindelijk aan de slag. Dat is ook hard nodig, want deze Commissie krijgt genoeg op haar bord. Zeker als het gaat om de grote vraagstukken van nu, zoals migratie, ons klimaat en de geopolitieke spanningen in de wereld. De samenstelling van de Commissie ging niet zonder slag of stoot, maar het is een mooi en kostbaar gegeven dat we in het Europees Parlement als volksvertegenwoordigers de uitvoerende macht al vóór het aantreden kritisch aan de tand kunnen voelen. Dat is ongekend in de wereld. Wij verwachten van deze Commissie dat een ambitieus klimaatbeleid hand in hand gaat met een modern industriebeleid om innovatie en banen te behouden. Dat de opvang van vluchtelingen ook betekent dat irreguliere economische migratie wordt aangepakt. En dat, in tegenstelling tot in de VS en China, onze markt ook sociaal en eerlijk is”.

print