Parliament closes legal loophole to stop excessive Ukrainian chicken imports - EU monitor

EU monitor
Tuesday, February 25, 2020
calendar
Source: European Parliament (EP)ái, published on Tuesday, November 26 2019.

Het Parlement heeft dinsdag ingestemd met een wijziging van het EU-Oekra´ne associatieverdrag om de export van goedkoop Oekra´ens kippenvlees aan banden te leggen.

Door gebruik te maken van een juridisch vacuŘm kon het Oekra´ense kippenvlees tariefvrij in de EU worden verkocht.

In een resolutie die met 444 stemmen v˛˛r is aangenomen, met 128 stemmen tegen, bij 74 onthoudingen, roept het Parlement Oekra´ne op tot loyale samenwerking en een ôgrondige, trouwe en nauwgezette tenuitvoerleggingö van de overeenkomst. Over de EU-normen voor voedselveiligheid en gezondheid valt niet te onderhandelen, voegen de leden daaraan toe.

EÚn tarief, verhoging tariefvrij quotum

Met de gewijzigde tekst van de handelsovereenkomst wordt de maas in de wet gedicht en wordt de handel in vlees van pluimvee weer op regels gebaseerd. Er zal ÚÚn enkel tarief worden gehanteerd voor import van kippenborsten met en zonder bot. Daarnaast zal Oekra´ne het quotum voor tariefvrije export naar de EU kunnen verhogen. Zodra de Oekra´ense exporteurs deze tariefvrije contingenten hebben uitgeput moeten ze douanerechten betalen voor extra uitvoer naar de EU.

De wijziging van de handelsovereenkomst tussen de EU en Oekra´ne van 2016 werd noodzakelijk nadat aan het licht was gekomen dat een Oekra´ense producent gebruikmaakte van een lacune in de handelsovereenkomst om zo meer tariefvrije kippenborst te kunnen verkopen - een product van groot economisch belang voor boeren in de EU. Hoewel er invoerquota zijn vastgesteld om het risico op ontwrichting van de EU-markt te beperken en boeren in de EU te beschermen tegen onbeperkte invoer, kon kippenborst met een stuk vleugelbeen legaal en zonder beperkingen in de EU worden ingevoerd. De Oekra´ense producent sneed de kippen zodanig uit dat er nog een deel van de vleugel aan de borst vast zat, waardoor volgens de handelsovereenkomst het kippenvlees tegen een nultarief kon worden ingevoerd.

Rapporteur Enikő Győri (EVP, HU)

"Deze wijziging zorgt ervoor dat de producenten in de EU nu beschermd zijn tegen onbeperkte invoer van pluimveevlees. Oekra´ne moet in de toekomst de geest van loyale samenwerking met de EU respecteren, en de EU moet zich inspannen om de mazen in de wet te dichten. Ik roep de Oekra´ense exporteurs op de bepalingen van de handelsovereenkomst te respecteren, inclusief de naleving van de sanitaire en fytosanitaire voorschriften."

Na goedkeuring van de Raad moet Oekra´ne de gewijzigde regeling ratificeren, waarna die in werking zal treden.

Achtergrond

De invoer van kippenborst met bot uit Oekra´ne steeg van 2016 tot 2018 tot 55.000 ton, en werd aanzienlijk goedkoper verkocht dan vergelijkbare EU-producten.

De handel in goederen tussen de EU en Oekra´ne was in 2018 goed voor 40 miljard euro

In 2016 en 2017 bedroeg de invoer van pluimveevlees uit Oekra´ne 1,1 procent van de totale invoer van pluimvee in de EU.


1.

Relevant EU dossiers