Meeting: Committee on Development, Brussels - EU monitor

EU monitor
Monday, April 6, 2020
calendar

Meeting: Committee on Development, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date February 18, 2020 09:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P4B001
organisation Committee on Development (DEVE) i

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (4B001)

9.00 - 10.00 uur

Gezamenlijk met de Commissie buitenlandse zaken (AFET)

 • 7. 
  Programmering van de nieuwe externe financieringsinstrumenten (2021-2027)

DEVE/9/02492

 Gedachtewisseling met het European Centre for Development Policy Management (ECDPM), de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden

10.00 - 11.00 uur

 • 8. 
  EU-ontwikkelingssamenwerking met Eritrea

DEVE/9/02502

 Gedachtewisseling met de Commissie, de EDEO en het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (Unops)

11.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Huidige en toekomstige kansen en uitdagingen op het gebied van EU-ontwikkelingssamenwerking, en de komende strategie EU-Afrika

DEVE/9/02196

 Gedachtewisseling met Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen

14.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 10. 
  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

DEVE/9/00449

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Lukas Mandl (PPE)

PA - PE644.993v01-00

AM - PE646.907v01-00

Bevoegd:

 

ENVI -

Nikos Androulakis (S&D)

PR - PE644.941v01-00

AM - PE646.937v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

De punten 11 en 12 worden gezamenlijk behandeld

 • 11. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

DEVE/9/01702

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 - C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Beata Kempa (ECR)

PA - PE646.984v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR - PE646.918v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 12. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

DEVE/9/02468

2019/0226M(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Beata Kempa (ECR)

PA - PE647.002v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

PR - PE646.919v01-00

Adviezen:

 

DEVE

   
 

BUDG -

Paolo De Castro (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 13. 
  Richtsnoeren voor de begroting 2021 - Afdeling III

DEVE/9/02135

2019/2213(BUD)

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE647.125v01-00

Bevoegd:

 

BUDG -

Pierre Larrouturou (S&D)

PR - PE647.107v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 14. 
  Uitvoering van het Bêkou-trustfonds voor de Centraal-Afrikaanse Republiek

DEVE/9/02518

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 15. 
  Europees Solidariteitskorps - humanitaire hulp

DEVE/9/02523

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen

 Gedachtewisseling met humanitaire organisaties over onopgeloste kwesties

 • 16. 
  Vragenuur
 • 17. 
  Rondvraag
 • 18. 
  Volgende vergaderingen

 18 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

 19 maart 2020, 9.00 - 12.30 uur

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 19. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


1.

Committee on Development (DEVE)

The Parliamentary Committee on Development is responsible for:

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info