Adviescommissie Vreemdelingenzaken: doorreizen van asielzoekers in EU-verband aanpakken - EU monitor

EU monitor
Thursday, July 2, 2020
calendar

Adviescommissie Vreemdelingenzaken: doorreizen van asielzoekers in EU-verband aanpakken

Monday, November 25 2019, 18:00

DEN HAAG (PDC i) - Het aantal asielzoekers dat na aankomst in een EU i-lidstaat doorreist naar een andere lidstaat is de laatste jaren sterk toegenomen. De huidige maatregelen op nationaal en EU-niveau zijn onvoldoende om het doorreizen tegen te gaan of werken doorreizen zelfs in de hand. Dat blijkt uit het rapport 'Secundaire migratie van asielzoekers in de EU' van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken. De commissie adviseert daarom voor een bredere EU-aanpak bij het verminderen van deze zogenaamde secundaire migratie.

Asielzoekers reizen niet alleen vanuit Zuid- en Oost-Europese lidstaten richting Noordwest-Europese lidstaten, ook tussen Noordwest-Europese lidstaten vindt migratie plaats. Huidige nationale asielmaatregelen kunnen asielzoekers afschrikken, wat leidt tot doormigratie. Doormigratie van asielzoekers heeft nadelige gevolgen voor het asiel- en migratiebeleid van de EU. Zo zet het de asiel- en opvangstelsels van lidstaten onder druk, tast het de solidariteit tussen lidstaten aan en houdt het mensensmokkelnetwerken in stand. Ook werken volgens de Adviescommissie de huidige maatregelen op EU-niveau onvoldoende om doorreizen te voorkomen.

De adviescommissie adviseert daarom EU-brede maatregelen voor het aanpakken van migratie. Zo stelt de commissie een fundamentele hervorming van het Dublin-systeem i voor waarbinnen gedifferentieerd wordt tussen asielzoekers. Daarnaast zou ook het terugkeerbeleid in EU-verband moeten worden aangepakt.

Persbericht: Onderzoek ACVZ: Steeds meer doorreizende asielzoekers in de EU

Onderzoekrapport en Adviesrapport.