Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 26, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
date January 27, 2020 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location József Antall building (JAN) i Show location
room 2Q2
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

15.00 - 18.30 uur

15.00 - 17.00 uur

 • 3. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap

LIBE/9/02323

 Uiteenzetting door de heer Davor Božinović, minister van Binnenlandse Zaken, en de heer Dražen Bošnjaković, minister van Justitie

17.00 - 18.30 uur

Gezamenlijk debat over de brexit

 • 4. 
  Verslag over de brexit: "Bescherming van vluchtelingen en asielbeleid" van de Commissie EU-aangelegenheden van het Britse Hogerhuis

LIBE/9/02325

 Uiteenzetting door Lord Michael Jay, voorzitter van de commissie

 • 5. 
  Gezinshereniging na de brexit

LIBE/9/02344

 Gedachtewisseling met Jon Featonby, manager beleid en belangenbehartiging (vluchtelingen en asiel) bij het Britse Rode Kruis

 • 6. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-003425/2019 aan de Commissie van Claude MORAES (S&D) over "Voorbereiding op een brexit zonder akkoord met betrekking tot gezinshereniging op grond van de Dublin III-verordening"

LIBE/9/02326

 Uiteenzetting door de Commissie overeenkomstig artikel 138 van het Reglement


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

More about...

3.

More info