Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Thursday, August 13, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 9, 2020 09:00 - 12:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P3C050
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(inclusief goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 9 december 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 12 september 2019 PV - PE641.402v02-00

 24 september 2019 PV - PE642.856v01-00

 14 oktober 2019 PV - PE644.857v01-00

 21 oktober 2019 PV - PE642.954v01-00

 11-12 november 2019 PV - PE643.183v02-00

9.00 - 9.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en Montenegro inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in Montenegro uitvoert

LIBE/9/00424

*** 2019/0043(NLE) 06847/2019 - C9-0138/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.227v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

 • 5. 
  Sluiting van de statusovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Servië inzake acties die het Europees Grens- en kustwachtagentschap in de Republiek Servië uitvoert

LIBE/9/00403

*** 2018/0409(NLE) 15581/2018 - C9-0180/2019

 

Rapporteur:

 

Bettina Vollath (S&D)

PR - PE643.171v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling ontwerpverslag

9.30 - 10.00 uur

 • 6. 
  Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie van 18 september 2019 over het illegale gebruik van de databank van het Schengeninformatiesysteem door de autoriteiten van het VK, ingediend door meerdere leden van de Renew-Fractie (E-002611/2019)

LIBE/9/02201

 Uiteenzetting door de Commissie

10.00 - 10.15 uur

 • 7. 
  Werkbezoek aan het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), Lissabon (Portugal), 30-31 oktober 2019

LIBE/9/02202

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

10.15 - 11.00 uur

 • 8. 
  Ad-hocdelegatie van LIBE naar Malta, 2 t/m 4 december 2019

LIBE/9/02152

 
 
   

CR - PE644.996v01-00

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

11.00 - 12.00 uur

 • 9. 
  EU-VS-privacyschild: derde jaarlijkse gezamenlijke evaluatie

LIBE/9/02203

 Uiteenzetting door de Commissie

 Uiteenzetting door het Europees Comité voor gegevensbescherming

12.00 - 12.30 uur

Gezamenlijke behandeling

Eventueel

 • 10. 
  Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen en wijziging van Verordening (EU) 2018/1862 en Verordening (EU) 2018/xxx [ECRIS-TCN]

LIBE/9/00415

***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 - C8-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2020, 13.00 uur

 • 11. 
  Vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van Etias en wijziging van Verordening (EU) 2018/1240, Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EU) 2017/2226 en Verordening (EU) 2018/1861

LIBE/9/00412

***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 - C8-0024/2019

 

Rapporteur:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

 
 

TRAN

   

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 15 januari 2020, 13.00 uur

 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 13 januari 2020, 19.00 - 22.00 uur (Straatsburg)

 20 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 21 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info