Toekomst van Europese Ontwikkelingssamenwerking - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 20, 2020
calendar

Toekomst van Europese Ontwikkelingssamenwerking

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Monday, November 18 2019.

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking i

De aankomende Ontwikkelingssamenwerkingsraad vindt op 25 november 2019 plaats in Brussel en zal worden voorbesproken met minister Kaag door de commissie BuHa-OS op 19 november 2019.

Om de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de agenda 2030 te halen, zijn forse investeringen van zowel publieke als private oorsprong nodig. De EU i en de lidstaten zijn gezamenlijk de grootste OS-donor ter wereld en vormen een belangrijke speler in de financiering van de SDG’s. Tijdens deze OS-Raad zullen lidstaten bespreken hoe aan de financiering nieuwe impulsen kunnen worden gegeven, onder meer door bestaande banken beter te laten samenwerken en te laten fuseren. Een werkgroep onder leiding van voormalig Euro-topambtenaar Thomas Weiser heeft daarover een aantal voorstellen gedaan, in een poging jarenlange discussies te beslechten. Tijdens de Raad i zal blijken in hoeverre lidstaten verder willen met de voorgestelde institutionele hervormingen.