Telecomraad - EU monitor

EU monitor
Tuesday, March 31, 2020
calendar

Telecomraad

Source: Tweede Kamer der Staten Generaal (House of Representatives (NL)) i, published on Monday, November 11 2019.

Economische Zaken en Klimaat

Op woensdag 13 november vindt een algemeen overleg plaats met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ter voorbereiding op de formele Telecomraad van 3 december aanstaande. Naar verwachting zal de Raad een gemeenschappelijke positie aannemen over de e-Privacyverordening, bijna drie jaar nadat de Europese Commissie haar voorstel heeft gedaan. Ook zal mogelijk de cyberveiligheid van 5G-netwerken op de agenda staan, en de Raad zal waarschijnlijk conclusies aannemen over dit onderwerp.

  • 13/11: Algemeen overleg Telecomraad dd 3 december 2019