Trade: EU-Singapore agreement to enter into force on 21 November 2019 - EU monitor

EU monitor
Wednesday, September 23, 2020
calendar

Trade: EU-Singapore agreement to enter into force on 21 November 2019

Source: European Commission (EC) i, published on Friday, November 8 2019.

De EU-lidstaten hebben vandaag hun goedkeuring gehecht aan de handelsovereenkomst tussen de EU en Singapore. Dit betekent dat de overeenkomst op 21 november aanstaande in werking zal treden.

Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie i: “Dit is de eerste bilaterale handelsovereenkomst die de Europese Unie met een land in Zuidoost-Azië aangaat en de opstap naar een nauwere relatie tussen Europa en een van de meest dynamische regio's ter wereld. Het vormt de kroon op het werk van deze Commissie om een netwerk op te bouwen van partners die zich inzetten voor open, eerlijke en op regels gebaseerde handel. Handel heeft sinds mijn aantreden in 2014 geleid tot de creatie van 5 miljoen nieuwe banen in de EU en draagt momenteel bij aan de werkgelegenheid van 36 miljoen mensen. Samen met het feit dat handel goed is voor 35 % van het bbp van de EU, toont dit aan hoezeer handel van essentieel belang is voor de welvaart van Europa.”

Commissaris voor Handel Cecilia Malmström i: “Onze handelsovereenkomst met Singapore levert verder bewijs van ons streven naar eerlijke en op regels gebaseerde handel. De overeenkomst zal ten goede komen aan werknemers, landbouwers en ondernemingen van elke omvang, zowel hier als in Singapore. Zij bevat ook sterke clausules ter bescherming van de mensenrechten, de rechten van werknemers en het milieu. Met deze overeenkomst komt het aantal handelsovereenkomsten dat de EU in de afgelopen vijf jaar heeft gesloten op 16. Dit brengt het totaal aantal handelsovereenkomsten op 42 met 73 partners, goed voor een derde van de totale handel van de EU. Dit is het grootste dergelijke netwerk ter wereld.”

Singapore is veruit de grootste handelspartner van de EU in de regio Zuidoost-Azië, met een totaal bilateraal handelsvolume van meer dan 53 miljard euro wat goederen en van 51 miljard euro wat diensten betreft. In Singapore zijn meer dan 10 000 ondernemingen uit de EU gevestigd, die Singapore benutten als draaischijf voor de gehele Stille-Oceaanregio. Ook wordt vanuit Europa in Azië nergens zo veel geïnvesteerd als in Singapore, waarbij de investeringen tussen de EU en Singapore in de afgelopen jaren een sterk stijgende tendens vertonen: in 2017 bedroeg de gecombineerde bilaterale investeringsstand 344 miljard euro.

In het kader van de handelsovereenkomst zal Singapore alle resterende douanerechten op EU-producten afschaffen. De overeenkomst biedt tevens nieuwe mogelijkheden voor dienstverleners uit de EU, onder meer in sectoren als telecommunicatie, milieudiensten, engineering, informatica en vervoer over zee. Ook zal het ondernemingsklimaat voorspelbaarder worden. De overeenkomst zal daarnaast ook de juridische bescherming van 190 iconische Europese levensmiddelen en dranken, ook wel bekend als geografische aanduidingen, mogelijk maken. Singapore is reeds de op twee na belangrijkste bestemming van dergelijke Europese specialiteiten. Singapore heeft er tevens mee ingestemd niet-tarifaire handelsbelemmeringen in sleutelsectoren weg te nemen, bijvoorbeeld door de veiligheidstests van de EU voor auto's en tal van elektronische apparaten te erkennen of de labels van EU-bedrijven voor kledingstukken te aanvaarden.

De EU en Singapore hebben ook een investeringsbeschermingsovereenkomst gesloten, die in werking kan treden nadat zij door alle EU-lidstaten volgens hun eigen nationale procedures is geratificeerd.

Meer informatie

MEMO: Voornaamste aspecten van de handels- en de investeringsovereenkomst tussen de EU en Singapore

Thematische factsheets

Kaart van EU-ondernemingen die zaken doen met Singapore

Gevolgen van de overeenkomst voor elke lidstaat: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden

Ervaringen van exporteurs

Teksten van de handelsovereenkomst en de investeringsovereenkomst

Meer informatie over de overeenkomsten EU-Singapore

Website van de EU-delegatie in Singapore

Betrekkingen EU-ASEAN

IP/19/6222

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail