Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 19, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 21, 2020 09:00 - 18:00
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P3C050
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

9.00 - 9.20 uur

 • 3. 
  Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

LIBE/9/01287

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 - C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

9.20 - 10.15 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 4. 
  Werkbezoek van LIBE aan Eurojust, Den Haag, Nederland, 31 oktober 2019

LIBE/9/02305

 Presentatie van een ontwerpverslag van het werkbezoek

 • 5. 
  Gedachtewisseling met Ladislav Hamran, voorzitter van Eurojust

10.15 - 11.45 uur

 • 6. 
  Gestructureerde dialoog met Didier Reynders, commissaris voor Justitie

LIBE/9/02306

 Gedachtewisseling

11.45 - 12.30 uur

 • 7. 
  Bijeenkomst van de JBZ-ministers van de EU en de VS van 10-11 december

LIBE/9/02307

 Uiteenzetting door Didier Reynders, commissaris voor Justitie

 Uiteenzetting door het voorzitterschap van de Raad

15.00 - 16.00 uur

 • 8. 
  Prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap ten aanzien van de verordening betreffende de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie

LIBE/9/02308

 Uiteenzetting door Josip Bilaver, staatssecretaris, Kroatië

16.00 - 17.00 uur

 • 9. 
  Technische en juridische problemen met telecommunicatiegegevens in Denemarken - gebruik van verkeerd elektronisch bewijsmateriaal bij strafrechtelijke veroordelingen

LIBE/9/02315

 Uiteenzetting door Jesper Lund, directeur van vereniging IT-Pol in Denemarken

 Uiteenzetting door Christian Wiese Svanberg, Chief Privacy Officer & hoofd afdeling Gegevensbescherming van de Deense nationale politie

 Uiteenzetting door de Commissie

17.00 - 18.00 uur

Met gesloten deuren

 • 10. 
  Onderhandelingen met het oog op een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiële samenwerking in strafzaken

LIBE/9/02314

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 11. 
  Rondvraag
 • 12. 
  Volgende vergaderingen

 27 januari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 28 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info