Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels - EU monitor

EU monitor
Saturday, September 19, 2020
calendar

Meeting: Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 20, 2020 15:00 - 17:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P3C050
organisation Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) i

15.00 - 17.30 uur

15.00 - 16.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 3. 
  Speciaal verslag nr. 20/2019 van de Europese Rekenkamer: EU-informatiesystemen ter ondersteuning van grenstoezicht - een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens

LIBE/9/02316

 Uiteenzetting door Bettina Jakobsen, lid van de Europese Rekenkamer en deken van Kamer III

 • 4. 
  Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Europese Rekenkamer: Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten

LIBE/9/02317

 Uiteenzetting door Leo Brincat, lid van de Europese Rekenkamer

16.30 - 17.15 uur

 • 5. 
  Stand van zaken betreffende de uitvoering van de Verklaring van Malta en de opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee

LIBE/9/02313

 Uiteenzetting door de Commissie

17.15 - 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***


1.

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE)

The Parliamentary Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs is responsible for:

 • 1. 
  The protection within the territory of the Union of citizens' rights, human rights and fundamental rights, including the protection of minorities, as laid down in the Treaties and in the Charter of Fundamental Rights of the European Union

2.

Relevant EU dossiers

3.

More about...

4.

More info