Meeting: Committee on International Trade, Brussels - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 27, 2020
calendar

Meeting: Committee on International Trade, Brussels

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
date January 20, 2020 15:00 - 18:30
city Brussels, Belgium
location Paul-Henri Spaak building (PHS) i Show location
room P1A002
organisation Committee on International Trade (INTA) i

15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

15.00 - 17.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25 november 2019 PV - PE644.781v01-00

 2-3 december 2019 PV - PE644.872v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Gedachtewisseling met Karen Curtis, hoofd van de afdeling Internationale Arbeidsnormen (NORMES, IAO)
 • 6. 
  Presentatie van het verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen
 • 7. 
  Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

 Verslaggeving aan de commissie

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

1.

Committee on International Trade (INTA)

The Parliamentary Committee of International Trade is responsible for:

2.

More about...

3.

More info