Annuleren AO Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag - EU monitor

EU monitor
Monday, June 1, 2020
calendar

Annuleren AO Ontwikkelingssamenwerking, Den Haag

Gebouw Tweede Kamer in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
date October 15, 2019 16:00
city Den Haag
location Gebouw Tweede Kamer i Show location
room locatie onbekend
accessibility public meeting
organisation Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS) i

Aan de leden van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Geachte leden,

Hierbij leg ik u het voorstel van het lid Bouali voor om het algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking van donderdag 31 oktober te annuleren. Indien u instemt met dit voorstel, zullen de stukken als volgt geagendeerd worden voor andere debatten van uw commissie:

 • Agenderen voor algemeen overleg Beleidscoherentie voor ontwikkeling d.d. 20 november:
 • 33625 i-280 i - Brief regering d.d. 06-06-2019

  Op weg naar een wereld zonder honger in 2030: de Nederlandse inzet

 • 33625 i-286 i - Brief regering d.d. 02-07-2019

  Nederlandse internationale inzet voor mensen met een beperking

 • 30420 i-316 i - Brief regering d.d. 21-05-2019

  Nederlandse rapportage met betrekking tot de implementatie van het Beijing Platform for Action (BPfA +25)

 • Betrekken bij de begrotingsbehandeling:
 • 35000-XVII i-68 i - Brief regering d.d. 05-06-2019

  Verschuiving naar de focusregio’s en OS-gegevens op internet

 • 2019Z11484 - Brief regering d.d. 06-06-2019

  Reactie op verzoek commissie inzake het rapport 'Stop the War on Children' van Save the Children Nederland

Graag verneem ik uw reactie op dit voorstel, namens uw fractie, via reply all, uiterlijk dinsdag 15 oktober 2019 16.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Eva Meijers

Adjunct-griffier

Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tweede Kamer der Staten-Generaal

 • Annuleren AO Ontwikkelingssamenwerking d.d. 31 oktober 2019

  Te behandelen:

  2019Z19406 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 10 oktober 2019 - A. Bouali, Tweede KamerlidAnnuleren AO Ontwikkelingssamenwerking d.d. 31 oktober 2019

  Besluit: AO Ontwikkelingssamenwerking annuleren en geagendeerde stukken betrekken bij AO Beleidscoherentie voor ontwikkeling d.d. 20 november 2019 en de begrotingbehandeling BuHa-OS 2020.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak


1.

More about...