Commissie lanceert nieuwe editie van de Monitor van culturele en creatieve steden - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 4, 2020
calendar

Commissie lanceert nieuwe editie van de Monitor van culturele en creatieve steden

Source: European Commission (EC) i, published on Tuesday, October 8 2019.

Vandaag heeft de Europese Commissie i de tweede editie gepubliceerd van haar Monitor van culturele en creatieve steden, een instrument dat bedoeld is om het creatieve en culturele potentieel van Europese steden te benchmarken en te stimuleren, wat van vitaal belang is om de economische groei en de sociale cohesie te bevorderen. Na het succes van de eerste editie in 2017 wordt er in de versie van 2019 een actueel beeld geschetst van de culturele en creatieve rijkdom van Europa in een uitgebreide steekproef van 190 steden in 30 landen, waaronder Noorwegen en Zwitserland. De Monitor werd gecreëerd door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, de wetenschaps- en kennisdienst van de Commissie, en wordt vergezeld door een vernieuwd online-instrument dat steden in staat stelt hun eigen gegevens toe te voegen, waardoor een diepgaandere behandeling en benchmarking mogelijk worden.

Tibor Navracsics i, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, verantwoordelijk voor hetGemeenschappelijik Centrum voor onderzoek: "De eerste editie van de Monitor van culturele en creatieve steden was een succes en heeft steden in heel Europa in staat gesteld vooruitgang te boeken door hun culturele troeven beter uit te spelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de tweede, uitgebreide editie even nuttig zal zijn voor de stadsbesturen, de culturele en creatieve sectoren en de burgers zelf. De Monitor is een uitstekend voorbeeld van hoe het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek beleidsmakers kan ondersteunen en de levenskwaliteit van de burgers kan verbeteren door middel van concrete, empirisch onderbouwde instrumenten.”

Enkele belangrijke bevindingen van de tweede editie:

·Parijs (Frankrijk), Kopenhagen (Denemarken), Firenze (Italië) en Lund (Zweden) staan bovenaan in hun respectieve groepen van vergelijkbare steden, waarbij Lund een nieuwkomer is aan de top van de ranking in vergelijking met de editie van 2017.

·De werkgelegenheid in de culturele en creatieve sectoren is vooral in steden in Noord- en Oost-Europa gegroeid, met een gemiddelde jaarlijkse stijging van ongeveer 12 % in Boedapest (Hongarije), Tallinn (Estland), Vilnius (Litouwen), Krakau en Wroclaw(Polen) en Tartu (Estland).

·De macroregionale resultaten tonen aan dat Noord-Europa het best presteert. Op het gebied van “culturele vitaliteit” staat West-Europa aan kop, op de voet gevolgd door zowel Noord- als Zuid-Europa. West-Europa staat ook aan de top op het gebied van de "creatieve economie", waarbij Noord-Europa op de tweede plaats staat. Gemiddeld is de beste dynamiek voor het creëren van werkgelegenheid te vinden in Noord- en Oost-Europese steden.

·In de geanalyseerde steekproef van steden liggen culturele locaties over het algemeen op 30 minuten wandelen (of slechts 5 minuten met de fiets) van de woonplaats van de Europese burgers en zijn ze goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

·De toekomstige EU-fondsen in het kader van het cohesiebeleid kunnen de sociaal-economische convergentie en de territoriale cohesie verder ondersteunen door de nadruk te leggen op creatieve werkgelegenheid en innovatie, vervoersverbindingen en bestuur - de gebieden waarop de regio's het verst uit elkaar liggen.

·Toonaangevende culturele en creatieve steden zijn welvarender: er is een positief en significant verband tussen de scores op de index van culturele en creatieve steden en de inkomstenniveaus van de steden.

De eerste editie van de Monitor van culturele en creatieve steden heeft lokale besturen over heel Europa geïnspireerd. Zo heeft Madrid (Spanje) gebruik gemaakt van gegevens uit de Monitor om te begrijpen op welke culturele en creatieve troeven, zoals monumenten, musea, bioscopen, theaters en kunstgalerijen, de Spaanse hoofdstad haar brandingstrategie moet richten om haar internationale ranking te verbeteren. Als gevolg hiervan publiceerde Madrid de nieuwe brochure "Madrid - Feiten en Cijfers 2018", die de rijkdom aan culturele hotspots van de stad promoot. De Monitor hielp ook Győr (Hongarije) bij het analyseren van de toekomstige investeringsbehoeften en leverde bewijs ter ondersteuning van de beslissing van de stad om een strategie voor de culturele en creatieve economie voor de periode 2019-2028 aan te nemen, waarin de belangrijkste maatregelen worden aangegeven die moeten worden uitgevoerd, zoals het creëren van creatieve ruimten voor artiesten en een starterscentrum voor design. Umeå (Zweden) heeft het instrument gebruikt om lokale belanghebbenden bewust te maken van de rol die culturele investeringen kunnen spelen bij het bevorderen van duurzame groei.

Achtergrond

De in juli 2017 gelanceerde Monitor van culturele en creatieve steden gebruikt kwantitatieve en kwalitatieve informatie om het culturele en creatieve potentieel van steden te meten. De kwantitatieve informatie van de Monitor wordt gevat in 29 individuele indicatoren die relevant zijn voor negen beleidsdimensies. Deze dimensies weerspiegelen drie belangrijke aspecten van de culturele en sociaal-economische vitaliteit van een stad:

·de “culturele vitaliteit” meet de culturele hartslag van een stad in termen van culturele infrastructuur en deelname aan cultuur;

·de “creatieve economie” beschrijft de mate waarin de culturele en creatieve sectoren bijdragen aan de economie van een stad in termen van werkgelegenheid en innovatie;

·de “stimulerende omgeving” verwijst naar de materiële en immateriële troeven die steden helpen om creatief talent aan te trekken en de culturele betrokkenheid te bevorderen.

Enkele nieuwigheden in de editie van 2019:

·22 Europese steden uit 14 lidstaten werden toegevoegd, waarmee het totaal op 190 komt;

·nieuwe bronnen van webdata (OpenStreetMap) zijn gebruikt om de culturele vitaliteit van Europa beter en op een meer dynamische manier te begrijpen;

·nieuwe bevindingen uit de ruimtelijke analyse van culturele locaties helpen om naast economische welvaart ook het perspectief van sociale inclusie centraal te stellen in het onderzoek.

De Monitor steunt het EU-cultuurbeleid: hij vormde de basis voor de economische effectbeoordeling die aan de basis lag van de nieuwe Europese agenda voor cultuur van 2018, en is een van de acties in het Europees actiekader voor cultureel erfgoed om ervoor te zorgen dat het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 een blijvend effect had.

De Monitor zal naar verwachting om de twee jaar worden bijgewerkt.

Voor meer informatie

Website van de Monitor van culturele en creatieve steden (inclusief volledig verslag, interactieve online tool, factsheets en infografieken)

Memo

IP/19/6001

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail