Plenaire vergadering Tweede Kamer, Den Haag

Tweede Kamer verhuizing plenaire-zaal
Tweede Kamer

14:00 uur - Vragenuur

Te behandelen zaken:

2019Z19070 Mondelinge vragen d.d. 8 oktober 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Angst onder strafrechtadvocaten na de moord op Derk Wiersum (Twitter Nieuwsuur, 4 oktober 2019)

2019Z19072 Mondelinge vragen d.d. 8 oktober 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Het ontsnappen van een tbs’er uit de Pompekliniek in Nijmegen (NOS teletekst, 4 oktober 2019)

2019Z19073 Mondelinge vragen d.d. 8 oktober 2019 - F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Drie doden en een miskraam door het eten van besmet vlees (Nos.nl, 4 oktober 2019)

2019Z19074 Mondelinge vragen d.d. 8 oktober 2019 - K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Het tekort aan opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld (Nos.nl, 4 oktober 2019)

15:00 uur - Afscheid van het lid Thieme (PvdD)

15:10 uur - Stemmingen

Te behandelen zaken:

Stemmingen: Moties ingediend bij het notaoverleg over de Beleidsnotitie Nederland-China

 • 35207 i-24 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - M.J.F. van Helvert, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Van Helvert c.s. over het hoofdstuk over mensenrechten uitwerken en opnieuw voorleggen aan de Tweede Kamer (t.v.v. 35207 i-i)

 • 35207 i-i Motie d.d. 30 september 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koopmans c.s. over een brede internationale coalitie voor een gelijk speelveld met China

 • 35207 i-i Motie d.d. 30 september 2019 - S.M.G. Koopmans, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Koopmans c.s. over wegnemen van oneigenlijke voordelen vanwege de status van ontwikkelingsland

 • 35207 i-i Motie d.d. 30 september 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Bisschop en Van Helvert over prioriteit geven aan godsdienstvrijheid in de bilaterale betrekkingen

 • 35207 i-25 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Bisschop en Van Helvert over draagvlak voor steun aan de participatie van Taiwan binnen internationale organisaties en aangelegenheden (t.v.v. 35207 i-i)

 • 35207 i-i Motie d.d. 30 september 2019 - R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Bisschop over een hardere opstelling tegenover China

 • 35207 i-10 i Motie d.d. 30 september 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over het weren van Huawei bij de aanleg van het 5G-netwerk

 • 35207 i-11 i Motie d.d. 30 september 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut c.s. over het maatschappelijk middenveld betrekken in de uitvoering van de Chinanotitie

 • 35207 i-12 i Motie d.d. 30 september 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over een VS-strategie

 • 35207 i-13 i Motie d.d. 30 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma c.s. over zich vaker en stelliger uitspreken wanneer de mensenrechten in China onder druk staan

 • 35207 i-14 i Motie d.d. 30 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sjoerdsma over een impacttoets ten aanzien van mensenrechten voor de export van IT-producten

 • 35207 i-15 i Motie d.d. 30 september 2019 - S.W. Sjoerdsma, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Sjoerdsma en Van Helvert over een effectief internationaal aanbestedingsinstrument

 • 35207 i-27 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigde motie van de leden Van Ojik en Sjoerdsma over een vergunningsplicht voor de export van surveillancetechnologie (t.v.v. 35207 i-26 i)

 • 35207 i-17 i Motie d.d. 30 september 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Ojik over aansluiting bij initiatieven ter herziening van het mededingingskader

 • 35207 i-18 i Motie d.d. 30 september 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Ojik over een centraal meldpunt voor Nederlandse Oeigoeren

 • 35207 i-19 i Motie d.d. 30 september 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over de bestrijding van de varkenspest in China

 • 35207 i-20 i Motie d.d. 30 september 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het opzeggen van de kalfsvleesdeal met China

 • 35207 i-21 i Motie d.d. 30 september 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Voordewind en Van Helvert over het speerpunt godsdienstvrijheid onderdeel maken van het beleid

 • 35207 i-28 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Voordewind over ondersteuning van het bedrijfsleven om medeplichtigheid aan mensenrechtenschendingen te voorkomen (t.v.v. 35207 i-22 i)

 • 35207 i-23 i Motie d.d. 30 september 2019 - J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Voordewind over respect voor mensenrechten als strategisch belang

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO MIVD

 • 29924 i-189 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over een evaluatie van de besluitvorming inzake speciale operaties

 • 29924 i-190 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - S. Karabulut, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Karabulut over betere informatievoorziening aan de Tweede Kamer over speciale operaties

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Ruimtevaart

 • 24446 i-67 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over scenario's om de Nederlandse ruimtevaartambities beter vorm te geven

 • 24446 i-68 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Amhaouch c.s. over eenmalig 5 miljoen euro voor een verhoging van de Nederlandse inschrijving in ESA-programma's

Stemmingen: Moties ingediend bij het debat over de vervolging van vier verdachten voor betrokkenheid bij het neerhalen van de MH17

 • 33997 i-145 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - C.J.L. van Dam, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Dam c.s. over een vollediger nader feitenonderzoek

 • 33997 i-146 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - A. van Ojik, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Ojik over een betere waarborging van veilige vliegroutes boven conflictgebieden

 • 33997 i-149 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne (t.v.v. 33997 i-147 i)

 • 33997 i-148 i Motie d.d. 1 oktober 2019 - R. de Roon, Tweede Kamerlid

Motie van het lid De Roon over schending van VN-resolutie 2166 door Oekraïne

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Eigen bijdragen in de zorg

 • 34104 i-263 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Raemakers en Van den Berg over aandacht voor goede mondzorg voor kinderen door aanvullende activiteiten en communicatie (t.v.v. 34104 i-257 i)

 • 34104 i-258 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Raemakers en Bergkamp over het project Nu Niet Zwanger

 • 34104 i-259 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ploumen over vitamine D-tabletten zo spoedig mogelijk opnieuw opnemen in het basispakket

 • 34104 i-260 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Ellemeet over plaatsing spiraaltje door verloskundige buiten het eigen risico houden

 • 34104 i-261 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten

 • 34104 i-262 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Hijink over mensen met lage inkomens compenseren voor de misgelopen zorgtoeslag

Stemmingen: Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw) (34971 i)

 • 34971 i-15 i Amendement d.d. 2 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Dik-Faber over inspraak van verzekerden

 • 34971 i-23 i Amendement d.d. 3 oktober 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 12 over instemmingsrecht van de vertegenwoordiging

 • 34971 i-14 i Amendement d.d. 2 oktober 2019 - C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ellemeet ter vervanging van nr. 11 over inspraak inzake het beleggingsbeleid

 • 34971 i-25 i Amendement d.d. 4 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber 34971 i-25 i t.v.v. nr. 17 over een delegatiegrondslag voor het uitbreiden van het inspraak- of adviesrecht

 • 34971 i-24 i Amendement d.d. 4 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Nader gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber 34971 i-24 i tvv nr. 18 over regionale spreiding en verscheidenheid in de vertegenwoordiging

 • 34971 i-10 i Amendement d.d. 27 september 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hijink over de controlerende taak van de Algemene Rekenkamer

 • 34971 i-13 i Amendement d.d. 2 oktober 2019 - H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid Hijink ter vervanging van nr. 9 over het informatierecht van verzekerden

 • 34971 i Wetgeving d.d. 19 juni 2018 - B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met versterking van de invloed van verzekerden op de zorgverzekeraar (verzekerdeninvloed Zvw)

Stemmingen: Moties ingediend bij Wijziging van de Zorgverzekeringswet

 • 34971 i-19 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Dik-Faber over een handreiking over het consulteren en informeren van verzekerden

 • 34971 i-26 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over geschilbeslechting en vormgeving als onderdeel van de evaluatie (t.v.v. 34971 i-20 i)

 • 34971 i-21 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van den Berg en Veldman over een praktische uitvoeringstoets naast een statutaire toets door de NZa

 • 34971 i-22 i Motie d.d. 2 oktober 2019 - E. (Edgar) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Edgar Mulder over alle voorwaarden bij de zorginkoop verplicht openbaar maken

Stemmingen: Moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen

 • 35300 i-50 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tony van Dijck over de pensioenkortingen direct van tafel

 • 35300 i-51 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - A.P.C. (Tony) van Dijck, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Tony van Dijck over terugdraaien van de btw-verhoging op boodschappen, verlagen van de huren en afschaffen van het eigen risico

 • 35300 i-52 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya over zo snel mogelijk weer openstellen van de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming

 • 35300 i-53 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Alkaya c.s. over een extra belasting voor vermogens boven 1 miljoen

 • 35300 i-54 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Sneller c.s. over evalueren van de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyses

 • 35300 i-55 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer c.s. over 560 miljoen voor de aanpak van het lerarentekort

 • 35300 i-56 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Nijboer en Alkaya over de dekking voor het niet doorgaan van de renteverhoging buiten de OCW-begroting zoeken

 • 35300 i-57 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Nijboer over lokale overheden compenseren voor misgelopen inkomsten

 • 35300 i-58 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over de financiële stabiliteitsrisico's van stranded assets

 • 35300 i-59 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over een inventariserend onderzoek naar het begrip ecocide

 • 35300 i-60 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over tegen financieringsaanvragen voor het opbouwen van de veeteeltsector stemmen

 • 35300 i-61 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Raan over in elke begroting opnemen welke klimaat- en milieuschade het beleid heeft veroorzaakt

 • 35300 i-62 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo over de stelling dat ouderen veel zwaarder worden getroffen door de verhoging van gasprijzen

 • 35300 i-63 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo over extra verhogen van het wettelijk minimumloon

 • 35300 i-64 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G.J.P. van Otterloo, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Otterloo over een inhaalslag voor gepensioneerden

 • 35300 i-74 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van de leden Stoffer en Snels over aanpassing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (t.v.v. 35300 i-65 i)

 • 35300 i-66 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Stoffer over de regeling voor groene beleggingen in box 3 toepassen op investeringen in alternatieve financieringsvormen

 • 35300 i-67 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over op de kortst mogelijke termijn stoppen met subsidiëring van biomassa

 • 35300 i-68 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over beide btw-verhogingen zo snel mogelijk terugdraaien

 • 35300 i-69 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over geen financiële verplichtingen aangaan voor het klimaatbeleid

 • 35300 i-70 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over in stand houden van de zelfstandigenaftrek

 • 35300 i-71 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over verbieden van negatieve spaarrente bij Nederlandse banken

 • 35300 i-72 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over zo snel mogelijk gedetailleerd de totale jaarlijkse kosten van massale immigratie inzichtelijk maken

 • 35300 i-73 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - T.H.P. Baudet, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Baudet over het eigen risico verlagen tot €200 per jaar

Stemmingen: Aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

 • 35300 i-29 i Motie d.d. 19 september 2019 - H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Krol over de uitspraak dat wij leven in uitzonderlijke economische tijden

Stemmingen: Moties ingediend bij het VAO Justitiële Jeugd

 • 28741 i-56 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema c.s. over afzien van sluiting van de jeugdgevangenissen in Veenhuizen en Cadier en Keer

 • 28741 i-57 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Renkema c.s. over de mogelijkheden om medewerkers voor de regio te behouden

 • 28741 i-58 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Agnes Mulder en Van Wijngaarden over verbeterpunten voor de aanpak van jongvolwassenen

 • 28741 i-70 i Motie d.d. 8 oktober 2019 - A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Gewijzigde motie van het lid Agnes Mulder c.s. over actief herplaatsen van personeel (t.v.v. 28741 i-59 i)

 • 28741 i-60 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over geen onomkeerbare stappen voor de sluiting van twee inrichtingen

 • 28741 i-62 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen

 • 28741 i-61 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van Nispen c.s. over behouden van de deskundigheid van de medewerkers van het samenwerkingsverband passend onderwijs

 • 28741 i-63 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Markuszower over verdubbelen van de celstraffen in het jeugdstrafrecht

 • 28741 i-64 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Markuszower over het ontnemen van de Nederlandse nationaliteit van jonge daders en hun directe familieleden

 • 28741 i-65 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - G. Markuszower, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Markuszower over daders van 14 jaar en ouder altijd berechten volgens het volwassenenstrafrecht

 • 28741 i-66 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuiken c.s. over een kleinschalige voorziening in elke regio

 • 28741 i-67 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Kuiken c.s. over garanties voor de financiering van civielrechtelijke plaatsen

 • 28741 i-68 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over hoe om te gaan met de percelen en gebouwen van de inrichting in Veenhuizen

 • 28741 i-69 i Motie d.d. 3 oktober 2019 - S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie van de leden Van der Graaf en Raemakers over de begeleiding van jeugddelinquenten na het verlaten van de jeugdinrichting

15:40 uur - Regeling van werkzaamheden

16:30 uur - Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV i) (1e termijn Kamer)

Te behandelen zaken:

Begroting Koninkrijksrelaties (35300-IV i)

 • 35300-IV i Begroting d.d. 17 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (35300-IV i)

 • 35300-IV i-10 i Brief regering d.d. 3 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

19:15 uur - Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133 i)

Te behandelen zaken:

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133 i)

 • 35133 i Wetgeving d.d. 1 februari 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten vanwege opname in de Omgevingswet van regels over het vestigen van een voorkeursrecht, regels over onteigening, bijzondere regels voor het inrichten van gebieden en, met het oog op verschillende typen gebiedsontwikkelingen, een verdere aanpassing van de regels over kostenverhaal (Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet)

Ingetrokken amendement

 • 35133 i-18 i Amendement d.d. 7 oktober 2019 - P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Smeulders over het wijzigen van rechten ten aanzien van gebouwen bij onteigening


1.

More about...