35300, nr. 70 - Motie Baudet over in stand houden van de zelfstandigenaftrek - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Thierry Baudet (FVD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, daarom om de zelfstandigenaftrek, zoals die nu bestaat, volledig en onverkort in stand te houden.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 70     KST3530070
Motie Baudet over in stand houden van de zelfstandigenaftrek
 

2.

Dossier