28741, nr. 62 - Motie Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Michiel van Nispen (SP) i en was mede ondertekend door Niels van den Berge (GL) i en Attje Kuiken (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, invulling te geven aan de zorgplicht richting de medewerkers die geraakt worden door de sluiting van de justitiële jeugdinrichtingen, door ervoor te zorgen dat er ruimte is voor ordentelijke vertrek- en doorstroomregelingen voor werknemers en daarnaast alles op alles te zetten de aanwezige kennis en expertise te behouden.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 62     KST2874162
Motie Van Nispen c.s. over de zorgplicht voor medewerkers bij sluiting van inrichtingen
 

2.

Dossier