Motie Agnes Mulder/Van Wijngaarden over verbeterpunten voor de aanpak van jongvolwassenen - Jeugdcriminaliteit

Deze motie i is onder nr. 58 toegevoegd aan dossier 28741 - Jeugdcriminaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jeugdcriminaliteit; Motie; Motie van de leden Agnes Mulder en Van Wijngaarden over verbeterpunten voor de aanpak van jongvolwassenen
Document date 03-10-2019
Publication date 04-10-2019
Nummer KST2874158
Reference 28741, nr. 58
External link original article
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

28 741

Jeugdcriminaliteit

Nr. 58

MOTIE VAN DE LEDEN AGNES MULDER EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 3 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering heeft toegezegd onderzoek uit te zullen laten voeren naar de strafmaat voor jeugdigen;

constaterende dat met name de strafrechtelijke afdoening van delicten gepleegd door adolescenten nog altijd niet optimaal is;

verzoekt de regering, in de onderzoeksopzet naar de strafmaat ook mee te nemen de vraag op welke punten de aanpak van de jongvolwassenen verder kan worden verbeterd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agnes Mulder Van Wijngaarden

kst-28741-58 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 28 741, nr. 58


 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.