35300, nr. 50 - Motie Tony van Dijck over de pensioenkortingen direct van tafel - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Tony van Dijck (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de dreigende pensioenkor-tingen per direct van tafel gaan.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 50     KST3530050
Motie Tony van Dijck over de pensioenkortingen direct van tafel
 

2.

Dossier