35300, nr. 58 - Motie Van Raan over de financiële stabiliteitsrisico's van stranded assets - Miljoenennota 2020

Deze motie werd op 3 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om de toezichthouders aan te moedigen de financiële stabiliteitsrisico's van stranded assets te identificeren en aan te pakken, en de Kamer hierover terug te koppelen.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 oktober 2019, motie, nr. 58     KST3530058
Motie Van Raan over de financiële stabiliteitsrisico's van stranded assets
 

2.

Dossier