34104, nr. 259 - Motie Ploumen over vitamine D-tabletten zo spoedig mogelijk opnieuw opnemen in het basispakket - Langdurige zorg

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de meest gebruikte vitamine D-tabletten zo spoedig mogelijk opnieuw op te nemen in het basispakket.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 259     KST34104259
Motie Ploumen over vitamine D-tabletten zo spoedig mogelijk opnieuw opnemen in het basispakket
 

2.

Dossier