34104, nr. 262 - Motie Hijink over mensen met lage inkomens compenseren voor de misgelopen zorgtoeslag - Langdurige zorg

Deze motie werd op 2 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Hijink (SP) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, te kijken naar mogelijkheden om deze groep mensen te compenseren voor de misgelopen zorgtoeslag.

 

Contents

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 2 oktober 2019, motie, nr. 262     KST34104262
Motie Hijink over mensen met lage inkomens compenseren voor de misgelopen zorgtoeslag
 

2.

Dossier